Bóng đèn cho kính hiển vi – Bóng halogen Philips 7027 12V-50W G6.35