Bóng đèn cho kính hiển vi – Bóng halogen Osram HLX 64627 12V 100W 50h