Bóng đèn cho kính hiển vi – Bóng halogen 12V 20W Osram 64425S