Bóng đèn cho kính hiển vi – Bóng halogen Osram HLX 64250 6V 20W