Bóng đèn cho kính hiển vi – Bóng halogen Osram HLX 12V 100W 64625 Osram