Bóng đèn cho kính hiển vi – Bóng halogen 12V 100W Philips 7023 cho kính hiển vi