Bóng đèn cho kính hiển vi – Bóng halogen Osram HLX 64655 24V 250W G6.35