Bóng đèn cho kính hiển vi – Bóng halogen Osram 64225 10W 6V đui G4