Bóng đèn cho kính hiển vi – Bóng halogen Philips 7158 24V 150W 50h