Bóng đèn cho kính hiển vi – Bóng halogen Osram 64440S 12V 50W, GY6.35