Bóng đèn cho kính hiển vi – Bóng halogen Osram 64435 20W 24V đui G4