Bóng đèn cho kính hiển vi – Bóng halogen Osram halogen 24V 50W 64445U