Bóng đèn cho kính hiển vi – Bóng halogen Osram HLX 64642 24V 150W