VẢI KIỂM TRA ĐỘ MA SÁT – Test Fabric

  • Vải kiểm tra độ ma sát được thiết kế để đáp ứng tiêu chuẩn kiểm tra độ mài mòn của vải trong các lĩnh vực như may mặc, dệt nhuộm,…