Máy đo độ thấm nước của vải

  • Máy đo độ thấm nước của vải có thể kiểm tra khả năng chống nước bề mặt vải dệt chống thấm nước hoặc không chống nước.