Máy đo lực căng chỉ

  • Màn hình hiển thị tương tự của đồng hồ đo lực căng DXF hiển thị lực căng thay đổi và dao động nhanh chóng và cho phép điều chỉnh quy trình tối ưu
  • Bán kính uốn lớn đảm bảo xử lý nhẹ nhàng vật liệu được đo