Que thử nhiệt độ

  • Que thử nhiệt độ được dùng để đo nhiệt độ của keo dựng vải và vải khi được làm nóng để biết được nhiệt độ phù hợp.
  • Que giấy thử nhiệt được kết hợp với thiết bị đo độ bám dính keo, là sản phẩm không thể thiếu trong ngành may mặc.