Tấm nhôm chuẩn cho máy đo độ bục  – Loại 5.37 kg/cm2