Tấm nhôm chuẩn cho máy đo độ bục – Loại 12.61 kg/cm2