Tấm nhôm chuẩn cho máy đo độ bục – Loại 13.41 kg/cm2