Tấm nhôm chuẩn cho máy đo độ bục – Loại 14.61 kg/cm2