Tấm nhôm chuẩn cho máy đo độ bục – Loại 6.37kg/cm2