Tấm nhôm chuẩn cho máy đo độ bục – Loại 9.61 kg/cm2