Bóng đèn F so màu – Hãng Verivide

Các bóng đèn f của hãng Verivide được đặt hàng sản xuất gia công riêng tại Hà Lan của hãng Verivide. Các bóng đèn f do đó đạt tiêu chuẩn quốc tế, tiết kiệm nguồn năng lượng tiêu thụ và độ sáng tốt, tuổi thọ cao.