Bóng đèn D50 so màu – Hãng Verivide

Các bóng đèn d50 của hãng Verivide được đặt hàng sản xuất gia công riêng tại Ý của hãng Verivide

Các bóng đèn d50 do đó đạt tiêu chuẩn quốc tế, tiết kiệm nguồn năng lượng tiêu thụ và độ sáng tốt, tuổi thọ cao.