Bóng đèn tl83 so màu- Hãng Verivide

  • Các bóng đèn tl83 của hãng Verivide được đặt hàng sản xuất gia công riêng tại Hà Lan của hãng Verivide. Các bóng đèn tl83 do đó đạt tiêu chuẩn quốc tế, tiết kiệm nguồn năng lượng tiêu thụ và độ sáng tốt, tuổi thọ cao.