Bóng đèn A so màu – Hãng Verivide

Các bóng đèn A của hãng Verivide được đặt hàng sản xuất gia công riêng tại Hà Lan của hãng Verivide. Các bóng đèn A do đó đạt tiêu chuẩn quốc tế, tiết kiệm nguồn năng lượng tiêu thụ và độ sáng tốt, tuổi thọ cao.