Bóng đèn tl83 so màu- Hãng Philip

  • Các bóng đèn tl83 của hãng Philip được đặt hàng sản xuất gia công riêng tại Hà Lan của hãng Philip. Các bóng đèn tl83 do đó đạt tiêu chuẩn quốc tế, tiết kiệm nguồn năng lượng tiêu thụ và độ sáng tốt, tuổi thọ cao.