Máy so màu cầm tay NH310

  • Máy so màu là thiết bị được sử dụng trong việc đánh giá màu và so sánh màu giữa các mẫu sản phẩm
  • Máy so màu được sử dụng tương ứng với các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn ngành cho ngành màu
  • Máy so màu với thiết kế phù hợp cho việc đo liên tục các mẫu sản phẩm trong QC và sản xuất