Máy đo độ cứng màng sơn – Hãng BEVS

  • Một phương pháp truyền thống dùng để kiểm tra sức kháng của lớp sơn phủ với đầu bút chì. Độ cứng của bút chì được tăng dần, bút được giữ trong một dụng cụ có bánh xe đẩy và được đẩy dưới một lực khoảng 750g, ở góc 45°. Các bề mặt sẽ bị hư hỏng hoặc xướt tại bút chì có đánh dấu độ cứng nào thì được quy định là độ cứng của lớp phủ đó.