Quạt màu Ral – RAL D2 Individual

  • Quạt màu Ral là cơ sở dữ liệu màu chuẩn được phát triển bởi hãng Ral, qua đó cung cấp dữ liệu màu cho người sử dụng có cơ sở làm màu cho các sản phẩm
  • Quạt màu Ral được sử dụng nhiều trong lĩnh vực sơn và vật liệu phủ