Quạt màu Pantone GP1601COY- Formula Guide, Limited Edition Pantone Color of the Year 2018 Ultra Violet

  • Quạt màu Pantone là cơ sở dữ liệu màu chuẩn với tối ưu về thiết kế, đặc điểm kỹ thuật màu sắc và độ chính xác màu trong  in ấn,
  • Quạt màu Pantone mô phỏng được cơ sở dữ liệu màu lên đến  1.867 màu sắc với công thức mực tương ứng của chúng.