Tấm nhôm chuẩn cho máy đo độ bục – Loại 10.61 kg/cm2