Bóng đèn CWF so màu – Hãng Verivide

Các bóng đèn cwf của hãng Verivide được đặt hàng sản xuất gia công riêng tại Hà Lan của hãng Verivide. Các bóng đèn cwf do đó đạt tiêu chuẩn quốc tế, tiết kiệm nguồn năng lượng tiêu thụ và độ sáng tốt, tuổi thọ cao.