Bóng đèn CWF cho tủ so màu Xrite – F30T8/CW

  • Bóng đèn CWF cho tủ so màu Xrite – F30T8/CW được sử dụng thay thế trong tủ so màu của Xrite là Spectralight QC và Spectralight III
  • Bóng đèn CWF cho tủ so màu Xrite – F30T8/CW với độ chính xác màu và nhiệt độ màu phù hợp với các tiêu chuẩn so màu của ngành may mặc và các tiêu chuẩn quốc tế
  • Bóng đèn CWF cho tủ so màu Xrite – F30T8/CW có độ bền cao, dễ sử dụng và vệ sinh