Dao cắt mẫu giấy trong thử nghiệm – Cắt mẫu định lượng