Ngàm giữ mẫu đo lực

  • Dùng cho các máy đo lực kéo đứt hoặc đo momen xoắn
  • Ngàm giữ mẫu đo lực thích hợp với các máy Trung Quốc hoặc Đài Loạn, Nhật Bản