Tấm nhôm chuẩn cho máy đo độ bục – Loại 5.61 kg/cm2