Bóng đèn D65 so màu vải, sơn, in ấn, bao bì,…

  • Bóng đèn D65 sử dụng cho mục đích kiểm tra độ chính xác màu trên các sản phẩm ngành vải, may mặc, sơn, in ấn, bao bì….
  • Với khả năng mô phỏng ánh sáng thực với độ chính xác màu cao, đảm bảo màu sắc hiển thị rõ ràng và chân thực