Máy đo độ bám dính màng sơn – Cross-Cut Kit 6, 1-edge 2 mm, ASTM