Máy so màu cầm tay Color Muse

  • Máy so màu cầm tay Color muse là một sản phẩm tinh gọn, tiện dụng được sử dụng rộng rãi phổ biến cho tất cả các ngành như: in ấn, may mặc, nội thất, bao bì…
  • Được kết nối Bluetooth với điện thoại cầm tay mang đến cảm giác tiện dụng hỗ trwoh so màu nhanh, có độ tin cậy cao