Bóng đèn halogen Philips 7748 XHP 24V 250W G6.35 50H