Bóng đèn halogen Philips 6834FO 12v 100w GZ6.35 50H