Bóng đèn halogen Philips 13629 21V 150W GX5.3 200H