Bóng đèn halogen Philips 13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 500H