Bóng đèn cho kính hiển vi – Bóng halogen Osram HLX 64637 12V 100W