Bóng đèn cho kính hiển vi – Bóng halogen Osram 64634 HLX 15V 150W