Bóng đèn cho kính hiển vi – Bóng halogen Osram 64620 150 W 15 V MR16