Bóng đèn cho kính hiển vi – Bóng halogen Osram 64617 75 W 12 V M117