Bóng đèn cho kính hiển vi – Bóng halogen Osram 64615 12V 75W Gz6.35